Då var den första av tre utbildningsveckor avslutad. Som projektledare för detta sommarprojekt har jag i uppgift att hjälpa 20 gymnasieelever att utveckla sina affärsidéer. För att öka sannolikheten att projektet levererar en god kvalitet gentemot deltagarna, bygger hela projektet på Drivhuset Process. Drivhushet Process bygger på forskning och har en vetenskaplig grund.

Entreprenörskap är starkt kopplat till agerande, att få saker gjort, att testa sina idéer. Detta är något som vi förespråkar och förverkligar under dessa tre veckor, med hjälp av Drivhusets Process.

Vad händer efter ett genomförande?

I detta sommarprojekt fokuserar vi på det entreprenöriella lärandet som uppkommer genom att agera på sin idé. En stor del av inlärningen uppkommer  när entreprenören stannar upp och avvarar tid för att analysera sina nya erfarenheter. De hypoteser entreprenörerna hade över hur genomförandet skulle tas emot eller vad det skulle resultera i, kan ha varit helt fel. Projektets budskapet gällande det entreprenöriellt lärande är tydligt, det handlar inte om att formulera korrekta hypoteser på förhand utan dra lärdom av resultatet av sitt agerande.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *